Trang chủ Giáo dục Trường IPS tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 5

Trường IPS tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp 5

4

Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu học IPS và bậc Trung học AHS) là thành viên chính thức của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS (Anh quốc) và đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của CIS và Hiệp hội các trường Phổ thông & Đại học miền Tây Mỹ (WASC). Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng thế giới như: Suffolk University, Truman State University – Mỹ và James Cook Brisbane University – Australia, Ritsumeikan University và Asia Pacific University – Nhật Bản, Buckinghamshire New University và King’s College London – Anh Quốc…

Ngoài trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học tương đương học sinh các nước phát triển, học sinh Trường Quốc tế Á Châu, đặc biệt là ở bậc Tiểu học IPS – được giáo dục lễ nghĩa truyền thống và giá trị đạo đức, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh trong việc đào tạo những thế hệ học sinh năng động, vừa tiếp thu tinh hoa giáo dục thế giới, vừa giữ gìn bản sắc riêng, giá trị truyền thống dân tộc.