Nghệ An: Cấp mới 82 dự án đầu tư tổng vốn hơn 7.500 tỷ đồng - Cổng tin tức - thông tin doanh nghiệp Việt Nam