Doanh nghiệp - Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam

Ngành sữa bão hòa, đây là cách Vinamilk thay đổi chiến lược để giữ ngôi số 1: Giảm quảng cáo, tăng mạnh chi cho khuyến mại

Theo số liệu từ Vinamilk, trong năm 2018, công ty này đạt doanh thu 52.561 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm trước và là năm tăng trưởng thấp nhất trong một thập kỷ qua. Doanh thu tăng chậm lại, trong khi các loại chi phí vẫn phải duy trì ở mức cao...

Đọc thêm

TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hội chợ triển lãm Việt Nam

TIN ẢNH