Trang chủ Tin tức - thị trường Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM

Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM

15

Theo trả lời của Bộ Xây dựng, khi lập Kế hoạch Phát triển nhà ở thì không cần xác lập danh mục các dự án nhà ở, thế nhưng câu chuyện này lại khiến chính quyền Tp.HCM lúng túng.

</p> <p>Cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện theo đúng tinh thần các văn bản quy phạm pháp luật như Luật nhà ở 2014, Nghị định 99/2015 quy định không cần xác lập danh mục các dự án nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà. Nhưng Sở Tư Pháp lại không cho là như thế mà cần xác lập danh mục các dự án ngay trong kế hoạch phát triển nhà ở. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/03egkt-15550834276391356909143.x18782.jpg" id="img_d54680b0-5d38-11e9-8f39-bb87723ad34c" w="1500" h="1001" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 1." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="d54680b0-5d38-11e9-8f39-bb87723ad34c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/03egkt-15550834276391356909143.jpg" width="" height=""/></div> </div> <p>Văn bản của Bộ Xây dựng khẳng định: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì nội dung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm: thực trạng các loại nhà ở; nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở; các chỉ tiêu về phát triển nhà ở;… quy định tại khoản này không có nội dung về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. </p> <p>Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương bao gồm: số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng nhà ở; tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tự xây dựng; số lượng diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng; diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở; nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở; quy định tại khoản này không có nội dung về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.  </p> <p>Đại diện Sở Xây dựng cho biết: ở đây có sự nhầm lẫn tai hại bởi trong kế hoạch phát triển nhà không thể xác lập danh mục các dự án nhà ở cụ thể. Bởi dự án mới xin chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND cấp tỉnh thì không thể có thông tin cụ thể để đưa vào danh mục dự án. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/sxdtp1-15550834666081352513860.x18782.jpg" id="img_ec3ea130-5d38-11e9-8b73-033df4394fc3" w="960" h="1280" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 2." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="ec3ea130-5d38-11e9-8b73-033df4394fc3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/sxdtp1-15550834666081352513860.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/sxdtp2-155508347906855237889.x18782.jpg" id="img_f3a02020-5d38-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" w="960" h="1280" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 3." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="f3a02020-5d38-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/sxdtp2-155508347906855237889.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM ký văn bản gửi UBND Thành phố.</p> </div> </div> <p>Tuy nhiên, mới đây ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM lại ký văn bản khẩn yêu cầu Sở Xây dựng phải lập danh mục dự án để làm cơ sở để thực hiện các thủ tục liên quan về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng dẫn các quận – huyện, Ban Quản lý các khu đô thị mới về trình tự thủ tục đăng ký các dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm của thành phố. </p> <p>Theo Sở Xẩy dựng, điều này không đúng thực tế và quy định pháp luật, sẽ phát sinh “giấy phép con” trong đầu tư phát triển dự án nhà ở. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bxd1-15550835633531176341425.x18782.jpg" id="img_25e4ee30-5d39-11e9-b447-a33d39161639" w="924" h="1259" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 4." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="25e4ee30-5d39-11e9-b447-a33d39161639" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/bxd1-15550835633531176341425.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/161229baoxaydungimage005-15550836008111127961188.x18782.jpg" id="img_3c0fac90-5d39-11e9-a014-e73e400e1866" w="600" h="800" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 5." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="3c0fac90-5d39-11e9-a014-e73e400e1866" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/161229baoxaydungimage005-15550836008111127961188.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Trước đó, Bộ Xây dựng đã khẳng định về việc không xác lập danh mục dự án đầu tư khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở mỗi tỉnh thành, thế nhưng chính quyền Tp.HCM vẫn lúng túng khi triển khai thực hiện</p> </div> </div> <p>Ngày 9/4/2019, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM ký văn bản gửi UBND Thành phố kiến nghị: UBND Thành phố xem xét phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 theo báo cáo Sở đã trình trước đó. Bởi khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư không yêu cầu các dự án phải có trong danh mục các dự án nhà ở ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020. </p> <p>“Sau khi các dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư (hoặc điều chỉnh) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì Sở Xây dựng mới có trách nhiệm xác lập danh mục, bổ sung các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, để công bố công khai thông tin và theo dõi triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ, tương ứng với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phù hợp với định hướng Chương trình phát triển nhà ở”, công văn của Sở Xây dựng khẳng định. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </p></div> <div class="zalo-share-button" data-href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on the_content --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on the_content --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on the_content --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags td-pb-padding-side"> </div> <div class="td-post-sharing-bottom td-pb-padding-side"><div class="td-post-sharing-classic"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></div><div id="td_social_sharing_article_bottom" class="td-post-sharing td-ps-border td-ps-border-grey td-ps-notext td-ps-icon-color td-ps-text-color td-post-sharing-style16 "><div class="td-post-sharing-visible"><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnews4vietnam.com%2Fbat-dong-san%2Ftin-tuc-thi-truong%2Flung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm%2F"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div> <div class="td-social-but-text">Facebook</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=L%C3%BAng+t%C3%BAng+tri%E1%BB%83n+khai+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ph%C3%A1t+tri%E1%BB%83n+nh%C3%A0+%E1%BB%9F+t%E1%BA%A1i+Tp.HCM&url=https%3A%2F%2Fnews4vietnam.com%2Fbat-dong-san%2Ftin-tuc-thi-truong%2Flung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm%2F&via=C%E1%BB%95ng+th%C3%B4ng+tin+doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t+Nam"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div> <div class="td-social-but-text">Twitter</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-mail" href="mailto:?subject=Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM&body=https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-mail"></i></div> <div class="td-social-but-text">Email</div> </a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-telegram" href="https://telegram.me/share/url?url=https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/&text=Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-telegram"></i></div> <div class="td-social-but-text">Telegram</div> </a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="td_social_sharing_article_bottom"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://news4vietnam.com/doanh-nghiep/startup-viet-chay-sang-singapore-khoi-nghiep-nen-mung-hay-lo/">Startup Việt “chạy” sang Singapore khởi nghiệp: Nên mừng hay lo?</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/anh-nhieu-tre-nho-lac-cha-me-hoang-so-giua-bien-nguoi-do-ve-le-hoi-den-hung/">[Ảnh] Nhiều trẻ nhỏ lạc cha mẹ, hoảng sợ giữa biển người đổ về Lễ hội Đền Hùng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://news4vietnam.com/author/admin/">admin</a></span></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"></span><meta itemprop="datePublished" content="2019-04-14T19:10:03+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2019-04-14T19:10:03+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1.png"></span><meta itemprop="name" content="Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam"></span><meta itemprop="headline " content="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/03egkt-15550834276391356909143-crop-1555083697091792132328.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <script>var block_td_uid_23_5d06816f92568 = new tdBlock(); block_td_uid_23_5d06816f92568.id = "td_uid_23_5d06816f92568"; block_td_uid_23_5d06816f92568.atts = '{"limit":3,"ajax_pagination":"next_prev","live_filter":"cur_post_same_categories","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","class":"td_uid_23_5d06816f92568_rand","td_column_number":3,"live_filter_cur_post_id":21846,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":"","header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","td_ajax_preloading":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","el_class":"","color_preset":"","border_top":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_23_5d06816f92568_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_23_5d06816f92568_rand_style"}'; block_td_uid_23_5d06816f92568.td_column_number = "3"; block_td_uid_23_5d06816f92568.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_23_5d06816f92568.post_count = "3"; block_td_uid_23_5d06816f92568.found_posts = "321"; block_td_uid_23_5d06816f92568.header_color = ""; block_td_uid_23_5d06816f92568.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_23_5d06816f92568.max_num_pages = "107"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_23_5d06816f92568); </script><div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_23_5d06816f92568_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_23_5d06816f92568" ><h4 class="td-related-title"><a id="td_uid_24_5d06816f9628f" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_23_5d06816f92568" href="#">Bài viết liên quan</a><a id="td_uid_25_5d06816f9629b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_23_5d06816f92568" href="#">Xem thêm</a></h4><div id=td_uid_23_5d06816f92568 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-ava-15604999860652004743158-56-0-1306-2000-crop-1560499999547-636961283103593750-238x178.jpg" width="238" height="178" /></a></div> <a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/" class="td-post-category">Tin tức - thị trường</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ">Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/canh-giac-chieu-lua-ban-dat-nen/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Cảnh giác chiêu lừa bán đất nền"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Cảnh giác chiêu lừa bán đất nền" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/photo-1-15605027603761644305871-crop-1560502788123546769608-238x178.jpg" width="238" height="178" /></a></div> <a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/" class="td-post-category">Tin tức - thị trường</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/canh-giac-chieu-lua-ban-dat-nen/" rel="bookmark" title="Cảnh giác chiêu lừa bán đất nền">Cảnh giác chiêu lừa bán đất nền</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/tphcm-gia-can-ho-tang-trung-binh-10-moi-nam/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="TPHCM: Giá căn hộ tăng trung bình 10% mỗi năm"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="TPHCM: Giá căn hộ tăng trung bình 10% mỗi năm" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/dji0080-1-1549255885453939714634-crop-1550716845498167641454-15605084851461199769482-crop-15605084896511083668409-238x178.jpg" width="238" height="178" /></a></div> <a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/" class="td-post-category">Tin tức - thị trường</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/tphcm-gia-can-ho-tang-trung-binh-10-moi-nam/" rel="bookmark" title="TPHCM: Giá căn hộ tăng trung bình 10% mỗi năm">TPHCM: Giá căn hộ tăng trung bình 10% mỗi năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_23_5d06816f92568" data-td_block_id="td_uid_23_5d06816f92568"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_23_5d06816f92568" data-td_block_id="td_uid_23_5d06816f92568"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_social_counter td_block_widget td_uid_26_5d06816fb4c51_rand td-social-style8 td-social-boxed td-social-font-icons td_block_template_1"> <style> .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-load-more-wrap a:hover, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td_quote_on_blocks, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-wrapper-pulldown-filter a.td-pulldown-filter-link:hover, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-instagram-user a { color: #1e73be; } .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-next-prev-wrap a:hover i { background-color: #1e73be; border-color: #1e73be; } .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td_module_wrap .td-post-category:hover, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-trending-now-title, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .block-title span, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-weather-information:before, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-weather-week:before, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .td-exchange-header:before, .td_uid_26_5d06816fb4c51_rand .block-title a { background-color: #1e73be; } </style><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM</span></h4></div><div class="td-social-list"><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_facebook"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-facebook"></div><span class="td_social_info">654,323</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Thành viên</span><span class="td_social_button"><a href="https://www.facebook.com/https://www.facebook.com/news4vietnam/" >Thích</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_rss"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-rss"></div><span class="td_social_info">234,235</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Người theo dõi</span><span class="td_social_button"><a href="https://trade4vietnam.com" >Theo dõi</a></span></div></div></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_16 td_block_widget td_uid_27_5d06816fb555b_rand td_with_ajax_pagination td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_27_5d06816fb555b" > <style> .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-load-more-wrap a:hover, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td_quote_on_blocks, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-wrapper-pulldown-filter a.td-pulldown-filter-link:hover, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-instagram-user a { color: #dd3333; } .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-next-prev-wrap a:hover i { background-color: #dd3333; border-color: #dd3333; } .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td_module_wrap .td-post-category:hover, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-trending-now-title, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .block-title span, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-weather-information:before, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-weather-week:before, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-exchange-header:before, .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .block-title a { background-color: #dd3333; } .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .td-trending-now-title, body .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .block-title span, body .td_uid_27_5d06816fb555b_rand .block-title a { color: #ffffff; } </style><script>var block_td_uid_27_5d06816fb555b = new tdBlock(); block_td_uid_27_5d06816fb555b.id = "td_uid_27_5d06816fb555b"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.atts = '{"custom_title":"TIN M\u1edaI NH\u1ea4T","custom_url":"","block_template_id":"","header_color":"#dd3333","header_text_color":"#ffffff","border_top":"no_border_top","color_preset":"","mx4_tl":"12","limit":"10","offset":"","el_class":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"next_prev","ajax_pagination_infinite_stop":"","class":"td_block_widget td_uid_27_5d06816fb555b_rand","separator":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","mx4f_title_font_header":"","mx4f_title_font_title":"Article title","mx4f_title_font_settings":"","mx4f_title_font_family":"","mx4f_title_font_size":"","mx4f_title_font_line_height":"","mx4f_title_font_style":"","mx4f_title_font_weight":"","mx4f_title_font_transform":"","mx4f_title_font_spacing":"","mx4f_title_":"","mx4f_cat_font_title":"Article category tag","mx4f_cat_font_settings":"","mx4f_cat_font_family":"","mx4f_cat_font_size":"","mx4f_cat_font_line_height":"","mx4f_cat_font_style":"","mx4f_cat_font_weight":"","mx4f_cat_font_transform":"","mx4f_cat_font_spacing":"","mx4f_cat_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"tdc_css_class":"td_uid_27_5d06816fb555b_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_27_5d06816fb555b_rand_style"}'; block_td_uid_27_5d06816fb555b.td_column_number = "1"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.block_type = "td_block_16"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.post_count = "10"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.found_posts = "5848"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.header_color = "#dd3333"; block_td_uid_27_5d06816fb555b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_27_5d06816fb555b.max_num_pages = "585"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_27_5d06816fb555b); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">TIN MỚI NHẤT</span></h4><div id=td_uid_27_5d06816fb555b class="td_block_inner td-column-1"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-ava-15604999860652004743158-56-0-1306-2000-crop-1560499999547-636961283103593750-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ">Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/vietjet-noi-gi-ve-viec-hoan-huy-nhieu-chuyen-bay/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/photo1560582644571-1560582644885-crop-1560582756671747329762-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/vietjet-noi-gi-ve-viec-hoan-huy-nhieu-chuyen-bay/" rel="bookmark" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?">Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/huong-dan-cach-tat-hien-thi-tin-nhan-khi-khoa-man-hinh-doi-voi-iphone/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/1-1560654388-284-width640height480-auto-crop-watermark-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/huong-dan-cach-tat-hien-thi-tin-nhan-khi-khoa-man-hinh-doi-voi-iphone/" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone">Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/ong-le-van-minh-lam-pho-truong-ban-tuyen-giao-thanh-uy-tp-hcm/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Ông Lê Văn Minh làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Ông Lê Văn Minh làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/photo-1-15605823767291303315601-crop-1560582395096516092060-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/ong-le-van-minh-lam-pho-truong-ban-tuyen-giao-thanh-uy-tp-hcm/" rel="bookmark" title="Ông Lê Văn Minh làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM">Ông Lê Văn Minh làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/cong-an-binh-duong-khoi-to-vu-an-thieu-uy-csgt-tong-chet-nguoi/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Công an Bình Dương khởi tố vụ án thiếu úy CSGT tông chết người"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Công an Bình Dương khởi tố vụ án thiếu úy CSGT tông chết người" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/taixe-1560509076-1988-1560509967_1200x0-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/cong-an-binh-duong-khoi-to-vu-an-thieu-uy-csgt-tong-chet-nguoi/" rel="bookmark" title="Công an Bình Dương khởi tố vụ án thiếu úy CSGT tông chết người">Công an Bình Dương khởi tố vụ án thiếu úy CSGT...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/an-ninh-trat-tu/lap-bien-ban-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Lập biên bản đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Lập biên bản đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/bo-xay-dung_uuom_thumb-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/an-ninh-trat-tu/lap-bien-ban-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien/" rel="bookmark" title="Lập biên bản đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'">Lập biên bản đoàn thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền'</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/thu-hoc-phi-bang-chai-nhua-tui-nilong-ngoi-truong-lam-doi-thay-ca-thi-tran/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Thu học phí bằng chai nhựa, túi nilông, ngôi trường làm đổi thay cả thị trấn"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Thu học phí bằng chai nhựa, túi nilông, ngôi trường làm đổi thay cả thị trấn" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/school-4-15606831542892133344830-crop-15606878397831193827225-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/thu-hoc-phi-bang-chai-nhua-tui-nilong-ngoi-truong-lam-doi-thay-ca-thi-tran/" rel="bookmark" title="Thu học phí bằng chai nhựa, túi nilông, ngôi trường làm đổi thay cả thị trấn">Thu học phí bằng chai nhựa, túi nilông, ngôi trường làm...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/chieu-nay-tuyen-an-vu-nhom-va-hai-cuu-thu-truong-cong-an/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Chiều nay tuyên án Vũ ‘nhôm’ và hai cựu thứ trưởng công an"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Chiều nay tuyên án Vũ ‘nhôm’ và hai cựu thứ trưởng công an" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/7-vu-nhom_hiyp-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/chieu-nay-tuyen-an-vu-nhom-va-hai-cuu-thu-truong-cong-an/" rel="bookmark" title="Chiều nay tuyên án Vũ ‘nhôm’ và hai cựu thứ trưởng công an">Chiều nay tuyên án Vũ ‘nhôm’ và hai cựu thứ trưởng...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/doanh-nghiep/viettelpost-tung-ung-dung-goi-xe-mygo-tu-1-7-tham-vong-chuyen-minh-thanh-cong-ty-cong-nghe/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="ViettelPost tung ứng dụng gọi xe MyGo từ 1/7, tham vọng chuyển mình thành công ty công nghệ"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="ViettelPost tung ứng dụng gọi xe MyGo từ 1/7, tham vọng chuyển mình thành công ty công nghệ" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/photo1560601166142-1560601166299-crop-1560601181971384802936-15606513393861575140608-crop-15606513452031351614083-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/doanh-nghiep/viettelpost-tung-ung-dung-goi-xe-mygo-tu-1-7-tham-vong-chuyen-minh-thanh-cong-ty-cong-nghe/" rel="bookmark" title="ViettelPost tung ứng dụng gọi xe MyGo từ 1/7, tham vọng chuyển mình thành công ty công nghệ">ViettelPost tung ứng dụng gọi xe MyGo từ 1/7, tham vọng...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/co-giao-don-hoc-sinh-vao-lop-theo-cach-de-thuong-nhat-qua-dat/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Cô giáo đón học sinh vào lớp theo cách 'dễ thương nhất quả đất'"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Cô giáo đón học sinh vào lớp theo cách 'dễ thương nhất quả đất'" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/hd-156066555718326492460-crop-1560665576837252495-300x194.png" width="300" height="194" /></a></div> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/co-giao-don-hoc-sinh-vao-lop-theo-cach-de-thuong-nhat-qua-dat/" rel="bookmark" title="Cô giáo đón học sinh vào lớp theo cách 'dễ thương nhất quả đất'">Cô giáo đón học sinh vào lớp theo cách 'dễ thương...</a></h3> <div class="meta-info"> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --><div class="clearfix"></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_27_5d06816fb555b" data-td_block_id="td_uid_27_5d06816fb555b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_27_5d06816fb555b" data-td_block_id="td_uid_27_5d06816fb555b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_weather td_block_widget td_uid_28_5d06816fc4051_rand td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_28_5d06816fc4051" ><div id=td_uid_28_5d06816fc4051 class="td-weather-wrap td_block_inner td-pb-padding-side td-column-1"><!-- td weather source: cache --> <div class="td-weather-header"> <div class="td-weather-city">Thanh pho Ho Chi Minh</div> <div class="td-weather-condition">light rain</div> <i class="td-location-icon td-icons-location" data-block-uid="td_uid_28_5d06816fc4051"></i> </div> <div class="td-weather-set-location"> <form class="td-manual-location-form" action="#" data-block-uid="td_uid_28_5d06816fc4051"> <input id="td_uid_28_5d06816fc4051" class="td-location-set-input" type="text" name="location" value=""> <label>enter location</label> </form> </div> <div class="td-weather-temperature"> <div class="td-weather-temp-wrap"> <div class="td-weather-animated-icon"> <span class="td_animation_sprite-27-100-80-0-0-1 rain-n td-w-today-icon" data-td-block-uid="td_uid_28_5d06816fc4051"></span> </div> <div class="td-weather-now" data-block-uid="td_uid_28_5d06816fc4051"> <span class="td-big-degrees">27</span> <span class="td-circle">°</span> <span class="td-weather-unit">C</span> </div> <div class="td-weather-lo-hi"> <div class="td-weather-degrees-wrap"> <i class="td-up-icon td-icons-arrows-up"></i> <span class="td-small-degrees td-w-high-temp">27</span> <span class="td-circle">°</span> </div> <div class="td-weather-degrees-wrap"> <i class="td-down-icon td-icons-arrows-down"></i> <span class="td-small-degrees td-w-low-temp">27</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> </div> </div> <div class="td-weather-info-wrap"> <div class="td-weather-information"> <div class="td-weather-section-1"> <i class="td-icons-drop"></i> <span class="td-weather-parameter td-w-today-humidity">94 %</span> </div> <div class="td-weather-section-2"> <i class="td-icons-wind"></i> <span class="td-weather-parameter td-w-today-wind-speed">3.1kmh</span> </div> <div class="td-weather-section-3"> <i class="td-icons-cloud"></i> <span class="td-weather-parameter td-w-today-clouds">75 %</span> </div> </div> <div class="td-weather-week"> <div class="td-weather-days"> <div class="td-day-0">CN</div> <div class="td-day-degrees"> <span class="td-degrees-0">27</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> <div class="td-weather-days"> <div class="td-day-1">T2</div> <div class="td-day-degrees"> <span class="td-degrees-1">28</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> <div class="td-weather-days"> <div class="td-day-2">T3</div> <div class="td-day-degrees"> <span class="td-degrees-2">31</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> <div class="td-weather-days"> <div class="td-day-3">T4</div> <div class="td-day-degrees"> <span class="td-degrees-3">30</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> <div class="td-weather-days"> <div class="td-day-4">T5</div> <div class="td-day-degrees"> <span class="td-degrees-4">30</span> <span class="td-circle">°</span> </div> </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_29_5d06816fc4703_rand td-pb-full-cell td-block-color-style-2 td_with_ajax_pagination td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_29_5d06816fc4703" > <style> .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-load-more-wrap a:hover, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td_quote_on_blocks, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-wrapper-pulldown-filter a.td-pulldown-filter-link:hover, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-instagram-user a { color: #ff0000; } .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-next-prev-wrap a:hover i { background-color: #ff0000; border-color: #ff0000; } .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td_module_wrap .td-post-category:hover, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-trending-now-title, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .block-title span, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-weather-information:before, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-weather-week:before, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-exchange-header:before, .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .block-title a { background-color: #ff0000; } .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .td-trending-now-title, body .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .block-title span, body .td_uid_29_5d06816fc4703_rand .block-title a { color: #ffffff; } </style><script>var block_td_uid_29_5d06816fc4703 = new tdBlock(); block_td_uid_29_5d06816fc4703.id = "td_uid_29_5d06816fc4703"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.atts = '{"custom_title":"TIN \u1ea2NH","custom_url":"","block_template_id":"","header_color":"#ff0000","header_text_color":"#ffffff","border_top":"no_border_top","color_preset":"td-block-color-style-2","mx1_tl":"25","mx2_tl":"12","limit":"1","offset":"","el_class":"","post_ids":"","category_id":"251","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","ajax_pagination":"next_prev","ajax_pagination_infinite_stop":"","class":"td_block_widget td_uid_29_5d06816fc4703_rand","separator":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","mx1f_title_font_header":"","mx1f_title_font_title":"Article title","mx1f_title_font_settings":"","mx1f_title_font_family":"","mx1f_title_font_size":"","mx1f_title_font_line_height":"","mx1f_title_font_style":"","mx1f_title_font_weight":"","mx1f_title_font_transform":"","mx1f_title_font_spacing":"","mx1f_title_":"","mx1f_cat_font_title":"Article category tag","mx1f_cat_font_settings":"","mx1f_cat_font_family":"","mx1f_cat_font_size":"","mx1f_cat_font_line_height":"","mx1f_cat_font_style":"","mx1f_cat_font_weight":"","mx1f_cat_font_transform":"","mx1f_cat_font_spacing":"","mx1f_cat_":"","mx1f_meta_font_title":"Article meta info","mx1f_meta_font_settings":"","mx1f_meta_font_family":"","mx1f_meta_font_size":"","mx1f_meta_font_line_height":"","mx1f_meta_font_style":"","mx1f_meta_font_weight":"","mx1f_meta_font_transform":"","mx1f_meta_font_spacing":"","mx1f_meta_":"","mx2f_title_font_header":"","mx2f_title_font_title":"Article title","mx2f_title_font_settings":"","mx2f_title_font_family":"","mx2f_title_font_size":"","mx2f_title_font_line_height":"","mx2f_title_font_style":"","mx2f_title_font_weight":"","mx2f_title_font_transform":"","mx2f_title_font_spacing":"","mx2f_title_":"","mx2f_cat_font_title":"Article category tag","mx2f_cat_font_settings":"","mx2f_cat_font_family":"","mx2f_cat_font_size":"","mx2f_cat_font_line_height":"","mx2f_cat_font_style":"","mx2f_cat_font_weight":"","mx2f_cat_font_transform":"","mx2f_cat_font_spacing":"","mx2f_cat_":"","mx2f_meta_font_title":"Article meta info","mx2f_meta_font_settings":"","mx2f_meta_font_family":"","mx2f_meta_font_size":"","mx2f_meta_font_line_height":"","mx2f_meta_font_style":"","mx2f_meta_font_weight":"","mx2f_meta_font_transform":"","mx2f_meta_font_spacing":"","mx2f_meta_":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"tdc_css_class":"td_uid_29_5d06816fc4703_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_29_5d06816fc4703_rand_style"}'; block_td_uid_29_5d06816fc4703.td_column_number = "1"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.post_count = "1"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.found_posts = "4"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.header_color = "#ff0000"; block_td_uid_29_5d06816fc4703.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_29_5d06816fc4703.max_num_pages = "4"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_29_5d06816fc4703); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">TIN ẢNH</span></h4><div id=td_uid_29_5d06816fc4703 class="td_block_inner td-column-1"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx1 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-block14-border"></div> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/tin-tuc-su-kien/nasa-cho-phep-tai-mien-phi-toan-bo-thu-vien-anh-video-va-am-thanh-chat-luong-cao/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="NASA cho phép tải miễn phí toàn bộ thư viện ảnh, video và âm thanh chất lượng cao"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="NASA cho phép tải miễn phí toàn bộ thư viện ảnh, video và âm thanh chất lượng cao" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/4678500_cover_NASA-341x220.jpg" width="341" height="220" /></a></div> <div class="meta-info"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/tin-tuc-su-kien/nasa-cho-phep-tai-mien-phi-toan-bo-thu-vien-anh-video-va-am-thanh-chat-luong-cao/" rel="bookmark" title="NASA cho phép tải miễn phí toàn bộ thư viện ảnh, video và âm thanh chất lượng cao">NASA cho phép tải miễn phí toàn bộ thư viện ảnh, video và âm thanh chất lượng cao</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-07T03:14:28+00:00" >07/06/2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_29_5d06816fc4703" data-td_block_id="td_uid_29_5d06816fc4703"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_29_5d06816fc4703" data-td_block_id="td_uid_29_5d06816fc4703"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> </div> <!-- /.td-container --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-container td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td-footer-info td-pb-padding-side"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://news4vietnam.com/"><img class="td-retina-data" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1.x18782.png" data-retina="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1.png" alt="" title="" width="" /></a></div><div class="footer-text-wrap"></div><div class="footer-social-wrap td-social-style2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/news4vietnam" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://web.telegram.org/#" title="Telegram"> <i class="td-icon-font td-icon-telegram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://twitter.com/#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://trade4vietnam.com/" title="WordPress"> <i class="td-icon-font td-icon-wordpress"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_31_5d06816fc998b_rand td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_31_5d06816fc998b" ><script>var block_td_uid_31_5d06816fc998b = new tdBlock(); block_td_uid_31_5d06816fc998b.id = "td_uid_31_5d06816fc998b"; block_td_uid_31_5d06816fc998b.atts = '{"custom_title":"Nhi\u1ec1u tin h\u01a1n","border_top":"no_border_top","limit":3,"separator":"","custom_url":"","block_template_id":"","color_preset":"","m6_tl":"","post_ids":"","category_id":"","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","sort":"","offset":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_family":"","f_header_font_size":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_weight":"","f_header_font_transform":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_family":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","m6f_title_font_header":"","m6f_title_font_title":"Article title","m6f_title_font_settings":"","m6f_title_font_family":"","m6f_title_font_size":"","m6f_title_font_line_height":"","m6f_title_font_style":"","m6f_title_font_weight":"","m6f_title_font_transform":"","m6f_title_font_spacing":"","m6f_title_":"","m6f_cat_font_title":"Article category tag","m6f_cat_font_settings":"","m6f_cat_font_family":"","m6f_cat_font_size":"","m6f_cat_font_line_height":"","m6f_cat_font_style":"","m6f_cat_font_weight":"","m6f_cat_font_transform":"","m6f_cat_font_spacing":"","m6f_cat_":"","m6f_meta_font_title":"Article meta info","m6f_meta_font_settings":"","m6f_meta_font_family":"","m6f_meta_font_size":"","m6f_meta_font_line_height":"","m6f_meta_font_style":"","m6f_meta_font_weight":"","m6f_meta_font_transform":"","m6f_meta_font_spacing":"","m6f_meta_":"","ajax_pagination":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","tdc_css":"","td_column_number":1,"header_color":"","class":"td_uid_31_5d06816fc998b_rand","tdc_css_class":"td_uid_31_5d06816fc998b_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_31_5d06816fc998b_rand_style"}'; block_td_uid_31_5d06816fc998b.td_column_number = "1"; block_td_uid_31_5d06816fc998b.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_31_5d06816fc998b.post_count = "3"; block_td_uid_31_5d06816fc998b.found_posts = "5848"; block_td_uid_31_5d06816fc998b.header_color = ""; block_td_uid_31_5d06816fc998b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_31_5d06816fc998b.max_num_pages = "1950"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_31_5d06816fc998b); </script><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Nhiều tin hơn</span></h4><div id=td_uid_31_5d06816fc998b class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/2019-ava-15604999860652004743158-56-0-1306-2000-crop-1560499999547-636961283103593750-100x75.jpg" width="100" height="75" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/trien-vong-phat-trien-bat-dong-san-tai-chuong-my/" rel="bookmark" title="Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ">Triển vọng phát triển bất động sản tại Chương Mỹ</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-16T17:44:15+00:00" >16/06/2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/vietjet-noi-gi-ve-viec-hoan-huy-nhieu-chuyen-bay/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/photo1560582644571-1560582644885-crop-1560582756671747329762-100x75.jpg" width="100" height="75" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/vietjet-noi-gi-ve-viec-hoan-huy-nhieu-chuyen-bay/" rel="bookmark" title="Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?">Vietjet nói gì về việc hoãn, hủy nhiều chuyến bay?</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-16T15:36:48+00:00" >16/06/2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/huong-dan-cach-tat-hien-thi-tin-nhan-khi-khoa-man-hinh-doi-voi-iphone/" rel="bookmark" class="td-image-wrap" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone"><img class="entry-thumb" src=""alt="" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone" data-type="image_tag" data-img-url="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/06/1-1560654388-284-width640height480-auto-crop-watermark-100x75.jpg" width="100" height="75" /></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/huong-dan-cach-tat-hien-thi-tin-nhan-khi-khoa-man-hinh-doi-voi-iphone/" rel="bookmark" title="Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn hình đối với iPhone">Hướng dẫn cách tắt hiển thị tin nhắn khi khóa màn...</a></h3> <div class="meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-16T15:35:29+00:00" >16/06/2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_32_5d06816fd4a40_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_32_5d06816fd4a40" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Xem nhiều</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/giao-duc/">Giáo dục<span class="td-cat-no">1492</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/thoi-su/phap-luat/">Pháp luật<span class="td-cat-no">1092</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/doanh-nghiep/">Doanh nghiệp<span class="td-cat-no">820</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/">Tin tức<span class="td-cat-no">570</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/kinh-te-thi-truong/">Kinh tế - thị trường<span class="td-cat-no">548</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/thoi-su/an-ninh-trat-tu/">An ninh trật trự<span class="td-cat-no">534</span></a></li><li><a href="https://news4vietnam.com/danh-muc/cong-nghe-so/">Công nghệ số<span class="td-cat-no">424</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container td-container-border "> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span8 td-sub-footer-menu"> <div class="td-pb-padding-side"> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-sub-footer-copy"> <div class="td-pb-padding-side"> © News4Vietnam.com </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-container--> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newsmag by tagDiv.com 2017 Version: 4.7 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5d06816fdff6e --> <script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ jQuery(document).ready( function() { jQuery.post( "https://news4vietnam.com/wp-admin/admin-ajax.php", { action : "entry_views", _ajax_nonce : "51e60d9cb7", post_id : 21846 } ); } ); /* ]]> */</script> <script data-cfasync="false" type="text/javascript">if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.2.3"; } if (window.wp_blog_version === undefined) { window.wp_blog_version = "5.2.1"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ui_language":"vi","ui_atversion":"300"}; } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.2.3","plugin_mode":"AddThis","anonymous_profile_id":"wp-1fb205c54c14a043c9717bc322a6798d","page_info":{"template":"posts","post_type":"post"},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }()); </script><script type='text/javascript' src='https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js?ver=5.2.1#pubid=ra-5bb72f34d0187df5'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.x18782.js?ver=5.1.3'></script> <script type='text/javascript' src='https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/themes/Newsmag/js/tagdiv_theme.min.x18782.js?ver=4.7'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/comment-reply.min.x18782.js?ver=5.2.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/wp-review/public/js/js.cookie.min.x18782.js?ver=2.1.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/underscore.min.x18782.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/wp-util.min.x18782.js?ver=5.2.1'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpreview = {"ajaxurl":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rateAllFeatures":"Please rate all features","verifiedPurchase":"(Verified purchase)"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/wp-review/public/js/main.x18782.js?ver=5.2.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.x18782.js?ver=5.2.1'></script> <script type="text/javascript">(function() { var expirationDate = new Date(); expirationDate.setTime( expirationDate.getTime() + 31536000 * 1000 ); document.cookie = "pll_language=vi; expires=" + expirationDate.toUTCString() + "; path=/"; }());</script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_uid_28_5d06816fc4051","location":"Thanh pho Ho Chi Minh, VN","api_location":"Thanh pho Ho Chi Minh","api_language":"en","api_key":"9114929f285944482b119b6fe0ed2f0b","today_icon":"rain-n","today_icon_text":"light rain","today_temp":[27,80.599999999999994315658113919198513031005859375],"today_humidity":94,"today_wind_speed":[3.100000000000000088817841970012523233890533447265625,1.899999999999999911182158029987476766109466552734375],"today_min":[27,80.599999999999994315658113919198513031005859375],"today_max":[27,80.599999999999994315658113919198513031005859375],"today_clouds":75,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1560708000,"day_name":"CN","day_temp":[27,81],"owm_day_index":0},{"timestamp":1560729600,"day_name":"T2","day_temp":[28,82],"owm_day_index":2},{"timestamp":1560816000,"day_name":"T3","day_temp":[31,88],"owm_day_index":10},{"timestamp":1560902400,"day_name":"T4","day_temp":[30,85],"owm_day_index":18},{"timestamp":1560988800,"day_name":"T5","day_temp":[30,87],"owm_day_index":26},{"timestamp":1561075200,"day_name":"T6","day_temp":[26,79],"owm_day_index":34}]}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://news4vietnam.com/wp-content/themes/Newsmag/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://news4vietnam.com/wp-content/themes/Newsmag'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> <div id="tdw-css-writer" style="display: none" class="tdw-drag-dialog tdc-window-sidebar"> <header> <a title="Editor" class="tdw-tab tdc-tab-active" href="#" data-tab-content="tdw-tab-editor">Edit with Live CSS</a> <div class="tdw-less-info" title="This will be red when errors are detected in your CSS and LESS"></div> </header> <div class="tdw-content"> <div class="tdw-tabs-content tdw-tab-editor tdc-tab-content-active"> <script> (function(jQuery, undefined) { jQuery(window).ready(function() { if ( 'undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI ) { var $liveIframe = tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe(); if ( $liveIframe.length ) { $liveIframe.load(function() { $liveIframe.contents().find( 'body').append( '<textarea class="tdw-css-writer-editor" style="display: none"></textarea>' ); }); } } }); })(jQuery); </script> <textarea class="tdw-css-writer-editor td_live_css_uid_1_5d06816fe0565"></textarea> <div id="td_live_css_uid_1_5d06816fe0565" class="td-code-editor"></div> <script> jQuery(window).load(function (){ if ( 'undefined' !== typeof tdLiveCssInject ) { tdLiveCssInject.init(); var editor_textarea = jQuery('.td_live_css_uid_1_5d06816fe0565'); var languageTools = ace.require("ace/ext/language_tools"); var tdcCompleter = { getCompletions: function (editor, session, pos, prefix, callback) { if (prefix.length === 0) { callback(null, []); return } if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { var data = { error: undefined, getShortcode: '' }; tdcIFrameData.getShortcodeFromData(data); if (!_.isUndefined(data.error)) { tdcDebug.log(data.error); } if (!_.isUndefined(data.getShortcode)) { var regex = /el_class=\"([A-Za-z0-9_-]*\s*)+\"/g, results = data.getShortcode.match(regex); var elClasses = {}; for (var i = 0; i < results.length; i++) { var currentClasses = results[i] .replace('el_class="', '') .replace('"', '') .split(' '); for (var j = 0; j < currentClasses.length; j++) { if (_.isUndefined(elClasses[currentClasses[j]])) { elClasses[currentClasses[j]] = ''; } } } var arrElClasses = []; for (var prop in elClasses) { arrElClasses.push(prop); } callback(null, arrElClasses.map(function (item) { return { name: item, value: item, meta: 'in_page' } })); } } } }; languageTools.addCompleter(tdcCompleter); window.editor = ace.edit("td_live_css_uid_1_5d06816fe0565"); window.editor.$blockScrolling = Infinity; // 'change' handler is written as function because it's called by tdc_on_add_css_live_components (of wp_footer hook) // We did it to reattach the existing compiled css to the new content received from server. window.editorChangeHandler = function () { //tdwState.lessWasEdited = true; window.onbeforeunload = function () { if (tdwState.lessWasEdited) { return "You have attempted to leave this page. Are you sure?"; } return false; }; var editorValue = editor.getSession().getValue(); editor_textarea.val(editorValue); if ('undefined' !== typeof tdcAdminIFrameUI) { tdcAdminIFrameUI.getLiveIframe().contents().find('.tdw-css-writer-editor:first').val(editorValue); // Mark the content as modified // This is important for showing info when composer closes tdcMain.setContentModified(); } tdLiveCssInject.less(); }; editor.getSession().setValue(editor_textarea.val()); editor.getSession().on('change', editorChangeHandler); editor.setTheme("ace/theme/textmate"); editor.setShowPrintMargin(false); editor.getSession().setMode("ace/mode/less"); editor.getSession().setUseWrapMode(true); editor.setOptions({ enableBasicAutocompletion: true, enableSnippets: true, enableLiveAutocompletion: false }); } }); </script> </div> </div> <footer> <a href="#" class="tdw-save-css">Save</a> <div class="tdw-more-info-text">Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.</div> <div class="tdw-resize"></div> </footer> </div> </body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/ Page Caching using disk: enhanced Served from: news4vietnam.com @ 2019-06-16 17:50:39 by W3 Total Cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>