Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM

Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM

Theo trả lời của Bộ Xây dựng, khi lập Kế hoạch Phát triển nhà ở thì không cần xác lập danh mục các dự án nhà ở, thế nhưng câu chuyện này lại khiến chính quyền Tp.HCM lúng túng.

</p> <p>Cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện theo đúng tinh thần các văn bản quy phạm pháp luật như Luật nhà ở 2014, Nghị định 99/2015 quy định không cần xác lập danh mục các dự án nhà ở trong kế hoạch phát triển nhà. Nhưng Sở Tư Pháp lại không cho là như thế mà cần xác lập danh mục các dự án ngay trong kế hoạch phát triển nhà ở. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/03egkt-15550834276391356909143.x32527.jpg" id="img_d54680b0-5d38-11e9-8f39-bb87723ad34c" w="1500" h="1001" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 1." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="d54680b0-5d38-11e9-8f39-bb87723ad34c" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/03egkt-15550834276391356909143.jpg" width="" height=""/></div> </div> <p>Văn bản của Bộ Xây dựng khẳng định: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì nội dung Chương trình phát triển nhà ở của địa phương bao gồm: thực trạng các loại nhà ở; nhu cầu về nhà ở (số lượng, loại nhà, tổng diện tích sàn xây dựng); nhu cầu về diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở; các chỉ tiêu về phát triển nhà ở;… quy định tại khoản này không có nội dung về số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn. </p> <p>Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thì nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương bao gồm: số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số lượng nhà ở; tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tự xây dựng; số lượng diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng; diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở; nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở; quy định tại khoản này không có nội dung về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.  </p> <p>Đại diện Sở Xây dựng cho biết: ở đây có sự nhầm lẫn tai hại bởi trong kế hoạch phát triển nhà không thể xác lập danh mục các dự án nhà ở cụ thể. Bởi dự án mới xin chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND cấp tỉnh thì không thể có thông tin cụ thể để đưa vào danh mục dự án. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/sxdtp1-15550834666081352513860.x32527.jpg" id="img_ec3ea130-5d38-11e9-8b73-033df4394fc3" w="960" h="1280" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 2." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="ec3ea130-5d38-11e9-8b73-033df4394fc3" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/sxdtp1-15550834666081352513860.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/sxdtp2-155508347906855237889.x32527.jpg" id="img_f3a02020-5d38-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" w="960" h="1280" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 3." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 3." rel="lightbox" photoid="f3a02020-5d38-11e9-aa9c-dbccfc311fd7" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/sxdtp2-155508347906855237889.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM ký văn bản gửi UBND Thành phố.</p> </div> </div> <p>Tuy nhiên, mới đây ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM lại ký văn bản khẩn yêu cầu Sở Xây dựng phải lập danh mục dự án để làm cơ sở để thực hiện các thủ tục liên quan về chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng dẫn các quận – huyện, Ban Quản lý các khu đô thị mới về trình tự thủ tục đăng ký các dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm của thành phố. </p> <p>Theo Sở Xẩy dựng, điều này không đúng thực tế và quy định pháp luật, sẽ phát sinh “giấy phép con” trong đầu tư phát triển dự án nhà ở. </p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bxd1-15550835633531176341425.x32527.jpg" id="img_25e4ee30-5d39-11e9-b447-a33d39161639" w="924" h="1259" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 4." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 4." rel="lightbox" photoid="25e4ee30-5d39-11e9-b447-a33d39161639" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="http://cafefcdn.com/2019/4/12/bxd1-15550835633531176341425.jpg" width="" height=""/></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/161229baoxaydungimage005-15550836008111127961188.x32527.jpg" id="img_3c0fac90-5d39-11e9-a014-e73e400e1866" w="600" h="800" alt="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 5." title="Lúng túng triển khai kế hoạch phát triển nhà ở tại Tp.HCM - Ảnh 5." rel="lightbox" photoid="3c0fac90-5d39-11e9-a014-e73e400e1866" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/161229baoxaydungimage005-15550836008111127961188.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Trước đó, Bộ Xây dựng đã khẳng định về việc không xác lập danh mục dự án đầu tư khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở mỗi tỉnh thành, thế nhưng chính quyền Tp.HCM vẫn lúng túng khi triển khai thực hiện</p> </div> </div> <p>Ngày 9/4/2019, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM ký văn bản gửi UBND Thành phố kiến nghị: UBND Thành phố xem xét phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 theo báo cáo Sở đã trình trước đó. Bởi khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư không yêu cầu các dự án phải có trong danh mục các dự án nhà ở ban hành kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020. </p> <p>“Sau khi các dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư (hoặc điều chỉnh) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì Sở Xây dựng mới có trách nhiệm xác lập danh mục, bổ sung các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, để công bố công khai thông tin và theo dõi triển khai thực hiện nhằm đảm bảo đồng bộ, tương ứng với việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phù hợp với định hướng Chương trình phát triển nhà ở”, công văn của Sở Xây dựng khẳng định. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Nhịp sống kinh tế</p> </p></div> <div class="zalo-share-button" data-href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/" data-oaid="579745863508352884" data-layout="1" data-color="blue" data-customize=false></div><!-- AddThis Advanced Settings above via filter on the_content --><!-- AddThis Advanced Settings below via filter on the_content --><!-- AddThis Advanced Settings generic via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons above via filter on the_content --><!-- AddThis Share Buttons below via filter on the_content --><div class="at-below-post addthis_tool" data-url="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/"></div><!-- AddThis Share Buttons generic via filter on the_content --> </div> </div> <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"> <div id="related" class="herald-related-wrapper"> <div class="herald-mod-wrap"><div class="herald-mod-head "><div class="herald-mod-title"><h4 class="h6 herald-mod-h herald-color">Có thể bạn thích xem</h4></div></div></div> <div class="herald-related row row-eq-height"> <article class="herald-lay-g post-22978 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/ra-mat-block-dep-nhat-diamond-brilliant-so-huu-tam-nhin-dat-gia/" title="Ra mắt block đẹp nhất Diamond Brilliant: sở hữu tầm nhìn đắt giá"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/ra-mat-block-dep-nhat-diamond-brilliant-so-huu-tam-nhin-dat-gia/">Ra mắt block đẹp nhất Diamond Brilliant: sở hữu tầm nhìn đắt giá</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22933 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/quy-dat-lon-cua-cac-doanh-nghiep-dia-oc-dang-nam-o-dau/" title="Quỹ đất lớn của các doanh nghiệp địa ốc đang nằm ở đâu?"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555639665561-1555639665617-crop-15556396767192005464332-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555639665561-1555639665617-crop-15556396767192005464332-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555639665561-1555639665617-crop-15556396767192005464332-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555639665561-1555639665617-crop-15556396767192005464332-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555639665561-1555639665617-crop-15556396767192005464332-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/quy-dat-lon-cua-cac-doanh-nghiep-dia-oc-dang-nam-o-dau/">Quỹ đất lớn của các doanh nghiệp địa ốc đang nằm ở đâu?</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22889 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/hang-loat-dai-gia-dia-oc-ha-noi-no-tien-thue-dat-tien-su-dung-dat/" title="Hàng loạt đại gia địa ốc Hà Nội nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/usilk-reatimes-1495708041-1555638189120235438784-crop-1555638194934195014945-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/usilk-reatimes-1495708041-1555638189120235438784-crop-1555638194934195014945-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/usilk-reatimes-1495708041-1555638189120235438784-crop-1555638194934195014945-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/usilk-reatimes-1495708041-1555638189120235438784-crop-1555638194934195014945-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/usilk-reatimes-1495708041-1555638189120235438784-crop-1555638194934195014945-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/hang-loat-dai-gia-dia-oc-ha-noi-no-tien-thue-dat-tien-su-dung-dat/">Hàng loạt đại gia địa ốc Hà Nội nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22838 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/tan-thay-loat-do-thi-bo-hoang-o-ha-noi-ma-thu-tuong-yeu-cau-bao-cao/" title="Tận thấy loạt đô thị bỏ hoang ở Hà Nội mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555577559554-1555577559693-crop-1555577626514256336355-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555577559554-1555577559693-crop-1555577626514256336355-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555577559554-1555577559693-crop-1555577626514256336355-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555577559554-1555577559693-crop-1555577626514256336355-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555577559554-1555577559693-crop-1555577626514256336355-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/tan-thay-loat-do-thi-bo-hoang-o-ha-noi-ma-thu-tuong-yeu-cau-bao-cao/">Tận thấy loạt đô thị bỏ hoang ở Hà Nội mà Thủ tướng yêu cầu báo cáo</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22788 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lang-phi-cuc-lon-tu-du-an-do-thi-bo-hoang/" title="Lãng phí cực lớn từ dự án đô thị bỏ hoang"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551617814-1555551617862-crop-1555551638050876291836-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551617814-1555551617862-crop-1555551638050876291836-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551617814-1555551617862-crop-1555551638050876291836-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551617814-1555551617862-crop-1555551638050876291836-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551617814-1555551617862-crop-1555551638050876291836-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lang-phi-cuc-lon-tu-du-an-do-thi-bo-hoang/">Lãng phí cực lớn từ dự án đô thị bỏ hoang</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22741 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/co-dat-kiem-400-trieu-dong-moi-can-nha-xa-hoi-bo-xay-dung-yeu-cau-xu-ly/" title="“Cò đất” kiếm 400 triệu đồng mỗi căn nhà xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551770303-1555551770436-crop-1555551776989609402002-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551770303-1555551770436-crop-1555551776989609402002-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551770303-1555551770436-crop-1555551776989609402002-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551770303-1555551770436-crop-1555551776989609402002-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555551770303-1555551770436-crop-1555551776989609402002-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/co-dat-kiem-400-trieu-dong-moi-can-nha-xa-hoi-bo-xay-dung-yeu-cau-xu-ly/">“Cò đất” kiếm 400 triệu đồng mỗi căn nhà xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22698 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/thi-truong-bds-khoi-sac-nam-2019-lideco-khoi-dong-nhieu-du-an/" title="Thị trường BĐS khởi sắc, năm 2019 Lideco khởi động nhiều dự án"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/dsc8009-15555507317061283395935-crop-1555550741518129739117-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/dsc8009-15555507317061283395935-crop-1555550741518129739117-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/dsc8009-15555507317061283395935-crop-1555550741518129739117-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/dsc8009-15555507317061283395935-crop-1555550741518129739117-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/dsc8009-15555507317061283395935-crop-1555550741518129739117-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/thi-truong-bds-khoi-sac-nam-2019-lideco-khoi-dong-nhieu-du-an/">Thị trường BĐS khởi sắc, năm 2019 Lideco khởi động nhiều dự án</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22640 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-xs-5 col-sm-5"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-small"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/la-luna-holdings-voi-chien-luoc-tang-toc-trong-nam-2019/" title="La Luna Holdings với chiến lược tăng tốc trong năm 2019"> <img width="130" height="97" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-15554884453901619801107-0-42-343-591-crop-1555488460391-636911133571943359-130x97.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g size-herald-lay-g wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-15554884453901619801107-0-42-343-591-crop-1555488460391-636911133571943359-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-15554884453901619801107-0-42-343-591-crop-1555488460391-636911133571943359-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-15554884453901619801107-0-42-343-591-crop-1555488460391-636911133571943359-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-15554884453901619801107-0-42-343-591-crop-1555488460391-636911133571943359-111x83.jpg 111w" sizes="(max-width: 130px) 100vw, 130px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-xs-7 col-sm-7 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/la-luna-holdings-voi-chien-luoc-tang-toc-trong-nam-2019/">La Luna Holdings với chiến lược tăng tốc trong năm 2019</a></h2> </div> </div> </div> </article> </div> </div> <div class="fb-comments" data-href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/lung-tung-trien-khai-ke-hoach-phat-trien-nha-o-tai-tp-hcm/" data-numposts="20" width="100%" data-colorscheme="light" data-version="v2.3"></div> </div> </div> </div> <div class="herald-sidebar col-lg-3 col-md-3 herald-sidebar-right"> <div id="custom_html-2" class="widget_text widget widget_custom_html"><h4 class="widget-title h6"><span>TRIỂN LÃM VIỆT NAM</span></h4><div class="textwidget custom-html-widget"><center> <a href="http://www.trade4vietnam.com" target="_blank"><img src="https://trade4vietnam.com/wp-content/uploads/2018/04/avatar-fanpage-e1523597179794.png" width="300" height="289" alt="Hội chợ triển lãm Việt Nam" /></a> </center> </div></div><div id="herald_posts_widget-13" class="widget herald_posts_widget"><h4 class="widget-title h6"><span>TIN MỚI</span></h4> <div class="row "> <article class="herald-lay-g post-22981 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thoi-su"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/infographic-lo-dien-lanh-dao-can-bo-co-con-duoc-nang-diem-thi/" title="Infographic: Lộ diện lãnh đạo, cán bộ có con được nâng điểm thi"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-414x315.jpg 414w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo-1-15555963681571311001217-crop-1555596390628310334162-434x315.jpg 434w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/tin-tuc-thoi-su/infographic-lo-dien-lanh-dao-can-bo-co-con-duoc-nang-diem-thi/">Infographic: Lộ diện lãnh đạo, cán bộ có con được nâng điểm thi</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22978 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-tin-tuc-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/ra-mat-block-dep-nhat-diamond-brilliant-so-huu-tam-nhin-dat-gia/" title="Ra mắt block đẹp nhất Diamond Brilliant: sở hữu tầm nhìn đắt giá"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-414x315.jpg 414w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-ava-1-1555584418788882954700-0-0-300-480-crop-1555584425660-636912584253222656-434x315.jpg 434w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/bat-dong-san/tin-tuc-thi-truong/ra-mat-block-dep-nhat-diamond-brilliant-so-huu-tam-nhin-dat-gia/">Ra mắt block đẹp nhất Diamond Brilliant: sở hữu tầm nhìn đắt giá</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22976 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-giao-duc"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/6-tuan-trai-nghiem-he-giup-tre-phat-trien-ky-nang-lanh-dao/" title="6 tuần trải nghiệm hè giúp trẻ phát triển kỹ năng lãnh đạo"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-74x55.x32527.png" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-74x55.png 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-414x300.png 414w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-130x97.png 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-187x140.png 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1230641262-w500-7289-155547022-2062-1801-1555660786_1200x0-111x83.png 111w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/6-tuan-trai-nghiem-he-giup-tre-phat-trien-ky-nang-lanh-dao/">6 tuần trải nghiệm hè giúp trẻ phát triển kỹ năng lãnh đạo</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22973 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-phap-luat"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/thieu-nu-bi-hai-thanh-nien-keo-le-300-m-dap-nga-de-giat-tui-xach/" title="Thiếu nữ bị hai thanh niên kéo lê 300 m, đạp ngã để giật túi xách"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/a-cuop-tai-san-Huong-Hoa-7428-1555600290_1200x0-459x333.jpg 459w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/thoi-su/phap-luat/thieu-nu-bi-hai-thanh-nien-keo-le-300-m-dap-nga-de-giat-tui-xach/">Thiếu nữ bị hai thanh niên kéo lê 300 m, đạp ngã để giật túi xách</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22970 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-doanh-nghiep"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/doanh-nghiep/nganh-sua-bao-hoa-day-la-cach-vinamilk-thay-doi-chien-luoc-de-giu-ngoi-so-1-giam-quang-cao-tang-manh-chi-cho-khuyen-mai/" title="Ngành sữa bão hòa, đây là cách Vinamilk thay đổi chiến lược để giữ ngôi số 1: Giảm quảng cáo, tăng mạnh chi cho khuyến mại"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-414x315.jpg 414w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/photo1555640535998-1555640536272-crop-15556405941151388595922-434x315.jpg 434w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/doanh-nghiep/nganh-sua-bao-hoa-day-la-cach-vinamilk-thay-doi-chien-luoc-de-giu-ngoi-so-1-giam-quang-cao-tang-manh-chi-cho-khuyen-mai/">Ngành sữa bão hòa, đây là cách Vinamilk thay đổi chiến lược để giữ ngôi số 1: Giảm quảng cáo, tăng mạnh chi cho khuyến mại</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22967 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-kinh-te-thi-truong"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/dich-ta-lon-chau-phi-duoc-kiem-soat-gia-thit-lon-duoc-du-bao-tang-manh/" title="Dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát, giá thịt lợn được dự báo tăng mạnh"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-414x315.jpg 414w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nuoi-lon-ijcv-1452950412427-30-0-234-400-crop-1452950545763-1555640161283943325246-crop-15556401664011787452519-434x315.jpg 434w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/kinh-te-thi-truong/dich-ta-lon-chau-phi-duoc-kiem-soat-gia-thit-lon-duoc-du-bao-tang-manh/">Dịch tả lợn Châu Phi được kiểm soát, giá thịt lợn được dự báo tăng mạnh</a></h2> </div> </div> </div> </article> <article class="herald-lay-g post-22965 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-giao-duc"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-xs-3"> <div class="herald-post-thumbnail"> <a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/nam-sinh-khiem-thi-gianh-hoc-bong-hon-2-ty-dong-cua-dh-fulbright/" title="Nam sinh khiếm thị giành học bổng hơn 2 tỷ đồng của ĐH Fulbright"> <img width="74" height="55" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-74x55.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-g1 size-herald-lay-g1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-74x55.jpg 74w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-300x222.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-130x97.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-187x140.jpg 187w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0-111x83.jpg 111w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/viethoang1-1555643628-5475-1555643788_1200x0.jpg 750w" sizes="(max-width: 74px) 100vw, 74px" /> </a> </div> </div> <div class="col-lg-8 col-xs-9 herald-no-pad"> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h7"><a href="https://news4vietnam.com/giao-duc/nam-sinh-khiem-thi-gianh-hoc-bong-hon-2-ty-dong-cua-dh-fulbright/">Nam sinh khiếm thị giành học bổng hơn 2 tỷ đồng của ĐH Fulbright</a></h2> </div> </div> </div> </article> </div> </div><div id="herald_posts_widget-11" class="widget herald_posts_widget"><h4 class="widget-title h6"><span>TIN ẢNH</span><div class="herald-slider-controls"></div></h4> <div class="row herald-widget-slider"> <article class="herald-lay-f post-22879 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/nguoi-dung-ios-my-duoc-khuyen-cao-go-trinh-duyet-chrome-ngay/" title="Người dùng iOS Mỹ được khuyến cáo gỡ trình duyệt Chrome ngay"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/google-chrome-iphone-1555615477-393-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/nguoi-dung-ios-my-duoc-khuyen-cao-go-trinh-duyet-chrome-ngay/">Người dùng iOS Mỹ được khuyến cáo gỡ trình duyệt Chrome ngay</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22829 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/xem-phim-khieu-dam-tai-anh-phai-khai-bao-thong-tin-ca-nhan/" title="Xem phim khiêu dâm tại Anh phải khai báo thông tin cá nhân"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555640585-2-1-1555637319-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/xem-phim-khieu-dam-tai-anh-phai-khai-bao-thong-tin-ca-nhan/">Xem phim khiêu dâm tại Anh phải khai báo thông tin cá nhân</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22756 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/cu-choi-se-trung-tuong-khong-de-ma-de-khong-tuong/" title="“Cứ chơi sẽ trúng” – tưởng không dễ mà dễ không tưởng"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555570340-846-thumbnail-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/cu-choi-se-trung-tuong-khong-de-ma-de-khong-tuong/">“Cứ chơi sẽ trúng” – tưởng không dễ mà dễ không tưởng</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22725 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/wifi-mien-phi-va-cu-lua-tinh-vi-cua-gioi-kinh-doanh/" title="Wifi miễn phí và cú lừa “tinh vi” của giới kinh doanh"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555382794-363-thumbnail-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/wifi-mien-phi-va-cu-lua-tinh-vi-cua-gioi-kinh-doanh/">Wifi miễn phí và cú lừa “tinh vi” của giới kinh doanh</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22695 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/duyet-web-an-danh-cua-chrome-khong-he-an-toan-nguoi-dung-phai-lam-gi/" title="Duyệt web ẩn danh của Chrome không hề an toàn, người dùng phải làm gì?"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duyet-web-an-danh-1555546472-471-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/duyet-web-an-danh-cua-chrome-khong-he-an-toan-nguoi-dung-phai-lam-gi/">Duyệt web ẩn danh của Chrome không hề an toàn, người dùng phải làm gì?</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22664 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/gia-tri-thuc-trong-trai-nghiem-samsung-tu-tin-voi-thi-truong-trung-cap/" title="Giá trị thực trong trải nghiệm: Samsung tự tin với thị trường trung cấp"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555560349-298-thumbnail-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/gia-tri-thuc-trong-trai-nghiem-samsung-tu-tin-voi-thi-truong-trung-cap/">Giá trị thực trong trải nghiệm: Samsung tự tin với thị trường trung cấp</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22630 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/chieu-mo-nguoi-viet-o-google-vingroup-thanh-lap-vien-nghien-cuu-tri-tue-nhan-tao/" title="Chiêu mộ người Việt ở Google, Vingroup thành lập viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/bui-hai-hung-1555546271-992-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/chieu-mo-nguoi-viet-o-google-vingroup-thanh-lap-vien-nghien-cuu-tri-tue-nhan-tao/">Chiêu mộ người Việt ở Google, Vingroup thành lập viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22603 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/ung-dung-video-dinh-dam-tiktok-bi-cam-tai-ve-o-an-do-do-noi-dung-khong-phu-hop/" title="Ứng dụng video đình đám TikTok bị cấm tải về ở Ấn Độ do nội dung “không phù hợp”"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/20181226616201545804435large-1555547719-122-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/ung-dung-video-dinh-dam-tiktok-bi-cam-tai-ve-o-an-do-do-noi-dung-khong-phu-hop/">Ứng dụng video đình đám TikTok bị cấm tải về ở Ấn Độ do nội dung “không phù hợp”</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22569 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/tinh-nang-duoc-cho-doi-nhat-tren-android-q-co-the-gay-bat-loi/" title="Tính năng được chờ đợi nhất trên Android Q có thể gây bất lợi"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555542408-442-1-1555481029-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/tinh-nang-duoc-cho-doi-nhat-tren-android-q-co-the-gay-bat-loi/">Tính năng được chờ đợi nhất trên Android Q có thể gây bất lợi</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22541 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/xu-huong-du-lieu-hoa-ca-nhan-dung-dang-sau-thanh-cong-cua-cac-cong-ty-duoc-pham/" title="Xu hướng dữ liệu hoá cá nhân đứng đằng sau thành công của các công ty dược phẩm"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/duoc--1554344096-277-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/xu-huong-du-lieu-hoa-ca-nhan-dung-dang-sau-thanh-cong-cua-cac-cong-ty-duoc-pham/">Xu hướng dữ liệu hoá cá nhân đứng đằng sau thành công của các công ty dược phẩm</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22372 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/soc-trai-tim-dau-tien-duoc-in-3d-bang-te-bao-cua-chinh-benh-nhan/" title="Sốc: Trái tim đầu tiên được in 3D bằng tế bào của chính bệnh nhân"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555457921-142-0-1555397759-width640height480-auto-crop-watermark-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/soc-trai-tim-dau-tien-duoc-in-3d-bang-te-bao-cua-chinh-benh-nhan/">Sốc: Trái tim đầu tiên được in 3D bằng tế bào của chính bệnh nhân</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22348 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/het-thoi-gian-gia-han-youtoube-van-chua-ra-phan-quyet-voi-yeah1/" title="Hết thời gian gia hạn, YouToube vẫn chưa ra “phán quyết” với Yeah1"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555461514-708-20190305140319-1551850995-2050-1551851134_720x480-1555461483-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/het-thoi-gian-gia-han-youtoube-van-chua-ra-phan-quyet-voi-yeah1/">Hết thời gian gia hạn, YouToube vẫn chưa ra “phán quyết” với Yeah1</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22195 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/dau-truong-chan-dung-thu-hut-hang-ngan-ban-tre-trai-nghiem-oppo-f11-va-f11-pro/" title="“Đấu trường chân dung” thu hút hàng ngàn bạn trẻ trải nghiệm OPPO F11 và F11 Pro"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555319794-137-thumbnail-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/dau-truong-chan-dung-thu-hut-hang-ngan-ban-tre-trai-nghiem-oppo-f11-va-f11-pro/">“Đấu trường chân dung” thu hút hàng ngàn bạn trẻ trải nghiệm OPPO F11 và F11 Pro</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22168 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/5-cach-tan-dung-router-cu-de-tang-song-wifi/" title="5 cách tận dụng router cũ để tăng sóng WiFi"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/router_rudc-1555170511-806-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/5-cach-tan-dung-router-cu-de-tang-song-wifi/">5 cách tận dụng router cũ để tăng sóng WiFi</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22134 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/facebook-co-thuc-long-dau-tranh-voi-cac-nhom-toi-pham-mang/" title="Facebook có “thực lòng” đấu tranh với các nhóm tội phạm mạng?"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/tin_facebook_1-1555171062-57-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/facebook-co-thuc-long-dau-tranh-voi-cac-nhom-toi-pham-mang/">Facebook có “thực lòng” đấu tranh với các nhóm tội phạm mạng?</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22030 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/bi-an-chu-nhan-nhung-clip-ty-view-cho-tre-em-tren-youtube/" title="Bí ẩn “chủ nhân” những clip tỷ view cho trẻ em trên YouTube"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/3-1555169536-885-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/bi-an-chu-nhan-nhung-clip-ty-view-cho-tre-em-tren-youtube/">Bí ẩn “chủ nhân” những clip tỷ view cho trẻ em trên YouTube</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-22003 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/mang-ao-ngay-cang-lan-luot-nhung-moi-quan-he-that/" title="Mạng ảo ngày càng lấn lướt những mối quan hệ thật"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/infonet_mang_ao-1555170838-122-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/mang-ao-ngay-cang-lan-luot-nhung-moi-quan-he-that/">Mạng ảo ngày càng lấn lướt những mối quan hệ thật</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-21971 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/hanh-trinh-6-nam-huawei-bat-tay-voi-leica-phat-trien-camera-di-dong/" title="Hành trình 6 năm Huawei bắt tay với Leica phát triển camera di động"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/1555179286-68-50207-1-1555127249-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/hanh-trinh-6-nam-huawei-bat-tay-voi-leica-phat-trien-camera-di-dong/">Hành trình 6 năm Huawei bắt tay với Leica phát triển camera di động</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-21954 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-xe"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/xe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-hong-gam-xe-o-to/" title="Những dấu hiệu nhận biết hỏng gầm xe ô tô"> <img width="300" height="249" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/nhung-dau-hieu-nhan-biet-hong-gam-xe-o-to-1552897398-300x249.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/xe/nhung-dau-hieu-nhan-biet-hong-gam-xe-o-to/">Những dấu hiệu nhận biết hỏng gầm xe ô tô</a></h2> </div> </article> <article class="herald-lay-f post-21942 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-cong-nghe-so"> <div class="herald-post-thumbnail herald-format-icon-middle"> <a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/ly-do-facebook-tang-tien-de-bao-ve-mark-zuckerberg/" title="Lý do Facebook tăng tiền để bảo vệ Mark Zuckerberg"> <img width="300" height="300" src="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.x32527.jpg" class="attachment-herald-lay-b1 size-herald-lay-b1 wp-post-image" alt="" srcset="https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-300x300.jpg 300w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-150x150.jpg 150w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-65x65.jpg 65w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-215x215.jpg 215w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-130x130.jpg 130w, https://news4vietnam.com/wp-content/uploads/2019/04/facebook-22-1555169251-260-width640height480-auto-crop-watermark-187x187.jpg 187w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /> </a> </div> <div class="entry-header"> <h2 class="entry-title h5"><a href="https://news4vietnam.com/cong-nghe-so/ly-do-facebook-tang-tien-de-bao-ve-mark-zuckerberg/">Lý do Facebook tăng tiền để bảo vệ Mark Zuckerberg</a></h2> </div> </article> </div> </div><div id="ty_gia_gia_vang_widget-2" class="widget widget_ty_gia_gia_vang_widget"><iframe style='padding:0;border:none;overflow: hidden;' width=100% height=300 src='//www.tygia.com/api2.php?auto=1&change=0&flag=1&column=3&titlecolor=fefefe&upcolor=00bb00&downcolor=bb0000&textcolor=333333&gbcolor=&css=&title=0&chart=0&gold=1&rate=1&ngoaite=USD,JPY,EUR,GBP,AUD&expand=0&color=333333&nganhang=VIETIN&fontsize=80&ngay&locale=vn' ></iframe></div> </div> </div> </article> </div> </div> <footer id="footer" class="herald-site-footer herald-slide"> <div class="footer-widgets container"> <div class="row"> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> <div id="text-4" class="widget widget_text"><h4 class="widget-title h6"><span>Tin tức – thông tin doanh nghiệp Việt Nam</span></h4> <div class="textwidget"><p>Copyright 2018 – News4VietNam.com</p> </div> </div> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> </div> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4"> <div id="addthis_tool_by_class_name_widget-2" class="widget widget_addthis_tool_by_class_name_widget"><!-- Widget added by an AddThis plugin --><!-- widget name: AddThis Tool --><h4 class="widget-title h6"><span>Theo dõi chúng tôi</span></h4><div class="at-below-post-homepage addthis_tool" ></div><!-- End of widget --></div> </div> </div> </div> </footer> <a href="javascript:void(0)" id="back-top" class="herald-goto-top"><i class="fa fa-angle-up"></i></a> <script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */ jQuery(document).ready( function() { jQuery.post( "https://news4vietnam.com/wp-admin/admin-ajax.php", { action : "entry_views", _ajax_nonce : "96f5589688", post_id : 21846 } ); } ); /* ]]> */</script> <script data-cfasync="false" type="text/javascript">if (window.addthis_product === undefined) { window.addthis_product = "wpp"; } if (window.wp_product_version === undefined) { window.wp_product_version = "wpp-6.1.8"; } if (window.wp_blog_version === undefined) { window.wp_blog_version = "4.9.10"; } if (window.addthis_share === undefined) { window.addthis_share = {}; } if (window.addthis_config === undefined) { window.addthis_config = {"data_track_clickback":true,"ui_language":"vi","ui_atversion":"300"}; } if (window.addthis_plugin_info === undefined) { window.addthis_plugin_info = {"info_status":"enabled","cms_name":"WordPress","plugin_name":"Share Buttons by AddThis","plugin_version":"6.1.8","plugin_mode":"AddThis","anonymous_profile_id":"wp-1fb205c54c14a043c9717bc322a6798d","page_info":{"template":"posts","post_type":"post"},"sharing_enabled_on_post_via_metabox":false}; } (function() { var first_load_interval_id = setInterval(function () { if (typeof window.addthis !== 'undefined') { window.clearInterval(first_load_interval_id); if (typeof window.addthis_layers !== 'undefined' && Object.getOwnPropertyNames(window.addthis_layers).length > 0) { window.addthis.layers(window.addthis_layers); } if (Array.isArray(window.addthis_layers_tools)) { for (i = 0; i < window.addthis_layers_tools.length; i++) { window.addthis.layers(window.addthis_layers_tools[i]); } } } },1000) }()); </script><script type='text/javascript' src='https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js?ver=4.9.10#pubid=ra-5bb72f34d0187df5'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.x32527.js?ver=5.1.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/comment-reply.min.x32527.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var herald_js_settings = {"ajax_url":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl_mode":"false","header_sticky":"1","header_sticky_offset":"200","header_sticky_up":"","single_sticky_bar":"","popup_img":"1","logo":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/500x150.png","logo_retina":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/500x150.png","logo_mini":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/demo-logo-2-3.png","logo_mini_retina":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/demo-logo-2-3.png","smooth_scroll":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/themes/herald/assets/js/min.x32527.js?ver=1.5.2'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/wp-review/public/js/js.cookie.min.x32527.js?ver=2.1.4'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/underscore.min.x32527.js?ver=1.8.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/wp-util.min.x32527.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpreview = {"ajaxurl":"https:\/\/news4vietnam.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rateAllFeatures":"Please rate all features","verifiedPurchase":"(Verified purchase)"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-content/plugins/wp-review/public/js/main.x32527.js?ver=5.2.0'></script> <script type='text/javascript' src='https://news4vietnam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.x32527.js?ver=4.9.10'></script> <script type="text/javascript">(function() { var expirationDate = new Date(); expirationDate.setTime( expirationDate.getTime() + 31536000 * 1000 ); document.cookie = "pll_language=vi; expires=" + expirationDate.toUTCString() + "; path=/"; }());</script> </body> </html> <!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/ Page Caching using disk: enhanced Served from: news4vietnam.com @ 2019-04-19 21:05:29 by W3 Total Cache -->