Thái Duy Khang, Tác giả tại Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả -Thái Duy Khang

Nông nghiệp Đắk Lắk: Tái cơ cấu sản phẩm chủ lực

Đất đai là tiềm năng và thế mạnh của Đắk Lắk, toàn tỉnh có trên 627.000 ha đất Bazan màu mỡ rất thích hợp cho việc trồng các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả. Tận dụng lợi thế này, Đắk Lắk sẽ tập trung tái cơ cấu sản phẩm chủ...

Đọc thêm

TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Hội chợ triển lãm Việt Nam

TIN ẢNH